Personal


PERSONAL

Vi är få, men kan så mycket!


Våran personal är en skön gäng med olika kvalitéer och olika erfarenheter, men med stort kompetens.

Det är blandat med kompententa lokalvårdare och utbildade undersköterskor.